دستگاه آب شیرین کن دریایی

طراحی و ساخت انواع دستگاه  آب شیرین کن های دریایی  قابل نصب بر روی انواع سکو های

حفاری و سکو های برداشت  نفت و گاز  ( دریای خلیج فارس )

 

 

تعمیرات تخصصی  آب شیرین کن های وارداتی (تعمیرات PLC   آب شیرین کن )

تعمیر و ارتقاء پیش تصفیه آب دریایی وارداتی

طراحی وساخت انواع پکیج آب شیرین کن دریایی از 20 متر مکعب درشبانه روز الی 1000 متر مکعب و ...................سفارش مشتری 

 

دستگاه  آب شیرین کن دریایی  وارداتی  چرا در دریای خلیج فارس خوب کار نمی کند ؟

اکثرا آب شیرین کن های وارداتی بنا به آب دریای آن کشور خود سازنده آب شیرین کن  آن منطقه ساخته شده است و با نرافزار خود آن کشور ساخته شده است  ولی آب دریای خلیج فارس ما با طراحی آنان فرق می کند و آب دریای خلیج فارس شور تر و sdi آن بالاتر است .

 

 

مشکل طراحی دستگاه آب شرین کن دریایی  وارداتی کجاست ؟

معمولا پیش تصفیه هایی که برای آب شیرین کن های دریایی وارداتی طراحی شده بر مبنای آب دریای خلیج فارس نیست.  SDI     (Silt Density Index  )   آب دریای  خلیج فارس بالا است   و معمولا پس از استارت آب شیرین کن دریایی وارداتی خیلی زود ممبران ها یا فیلترهای آن از بین می رود . همچنین ریکاوری که برای آب شیرین کن دریایی وارداتی هست نیز بالا است ودر مقایسه با آب دریای خلیج فارس باید  ریکاوری تولید آب کمتر از دریاهای دیگر باشد .

 

 

چهار  مشکل اساسی دستگاه آب شیرین کن دریایی وارراتی  نسبت به آب دریای خلیج فارس

1 -   طراحی      SDI       پایین            نسبت به آب دریای خلیج فارس

2 -   طراحی پیش تصفیه آب ضعیف       نسبت به آب دریای خلیج فارس

3 -  طراحی ریکاوری بالا                    نسبت به آب دریای خلیج فارس

4-   نبود اطلاعات کافی آنان به آب  دریای خلیج فارس  ما در ایران  

 

 

دو مشکل اساسی ما در نصب آب شیرین کن دریایی بر روی سکو های نفت و گاز

 

1- برداشت آب دریا از اطراف حفاری که معولا گل و لای و چربی در اطراف سکو است.

2- گرفتن انشعاب از لوله های فلزی خود سکو برای ورودی آب دریا به آب شیرین کن

 

در دریای خلیج فارس قبل از نصب آب شیرین کن فیلتر SDI حتما ضروری است .

SDI چیست : (Silt Density Index  )  آب دریا  (خلیج فارس )

فرآیند نمک زدایی غشائی نسبت به فرآیند نمک زدایی حرارتی به پیش تصفیه بیشتری نیاز دارد . تکنولوژی های جداسازی وحذف نمکهای محلول توسعه    یافته اند اما این مکانیسم ها همچنین می توانند مانع عبور ترکیبات فیلتر شوند . 

 

غشاء ها جهت منابع آبی دارای مواد جامد فیلتر شدنی (filterable ) زیاد و جامدات معلق زیاد طراحی شده اند زیرا موجب کاهش کیفیت و کمیت آب تولیدی می شوند و یا منجر به کاهش عمر و عملکرد غشاء می شوند .

 

مواد جامد فیلتر شونده بوسیله فرآیندهای پیش تصفیه از فیلتر حذف می شوند که این عمر باعث کم شدن غلظت جامدات معلق و سیلت آب منابع می شوند این تر کیبات با یک پارامتر تجمعی تحت عنوان شاخص چگالی سیلت ( SDI ) اندازه گیری می شوند مقادیر SDI آب منبع تمایل به کثیف شدن غشاء را نشان می دهد و برای محاسبه آن نمونه آب را با یک فشار ثابت از فیلتری با قطر روزنه برابر um  45/ . عبور داده   می شود .

 

عموما بیشتر فیلترها جهت داشتن یک عملکرد قابل پیش بینی و ثابت به یک آب با SDI کمتر از 45/ . نیاز دارند انعقاد با تعدیل PH و فیلتراسیون عمومی ترین شکل پیش تصفیه استفاده شده برای آب شور است در حالیکه برای آبهای لب  شورفرآیند پیش تصفیه ممکن است شامل ته نشینی و سختی زدایی هم شود .

 

 

کارشناسی قبل از خرید دستگاه آب شیرین کن دریایی بر روی سکو :

1 -  بازدید از محل نصب و تاسیسات و موتورخانه

2-  نمونه برداری از آب دریا و آزمایش کامل

3-  گزارش کارشناسی اولیه و تائیدیه نصب دستگاه

4- نصب و راه اندازی آب شیرین کن دریایی  بر روی سکو حفاری و برداشت نفت و گاز

 

طراحی و ساخت انواع هوزینگ فیلتر sdi برای پیش تصفیه آب دستگاه آب شیرین کن دریایی 

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن دریایی  و نصب و راه اندازی بر روی سکو نفت و گاز 

فروش ابزار شاخص اندازه گیری sdi     اروپایی  (  sdi متر   )     آلمانی   

 

      کلمات کلیدی : 

دستگاه آب شیرین کن دریایی,آب شیرین کن عربستان,بزرگترین ایراد آب شیرین کن دریایی وارداتی چیست؟,آب شیرین کن دریایی,آب شیرین کن دریایی سکو نفت و گاز

دستگاه آب شیرین کن دریایی